Mogućnost kontakta sa Centrom Vera Čudina moguća je na više načina
– Telefonski
– Putem maila
– Putem pisma

Uvijek se nađe načina gdje ima želje!
Radimo do iznemoglosti (šalim se)… ali u svakoj šali ipak je pola istine.
Mi nismo samo poput „hitne pomoći“ u kriznim stanjima…
Naš zadatak je trajno biti uz vas!

Brojevi telefona
– 098/236-551
– 099/5990-255
Najbolje nam se obratiti u vremenu od 11:00 do 19:00
Kontakt na e-mail : vera.cudina@hotmail.com